SponsormogelijkhedenInformatie over sponsormogelijkheden kan worden opgevraagd bij Piet van der Hoeven , Penningmeester St. Weense tunes.
Contactadres : info@weensetunes.nl

Standaardpakket:                                                                                                                                              Tarief: € 100,00
Bankrekeningnummer Stichting Weense tunes: NL 39 RABO 03230 45146

Tegenprestaties:
Vermelding van woord- en beeldmerk op de website van Weense tunes met daarbij een link
naar de eigen website.
Vermelding van woord- en beeldmerk in de power point presentatie die tijdens uitvoeringen
wordt vertoond.
Vermelding van woord- en beeldmerk op het programmaoverzicht.
Eén toegangskaart voor één uitvoering.

Overige mogelijkheden:

– Sponsoring  solisten
– Sponsoring koorbegeleider op project- of jaarbasis
Tarief en tegenprestaties worden in onderling overleg vastgesteld

– Uitkoop voorstelling:
De mogelijkheid bestaat een voorstelling geheel of gedeeltelijk voor uw gasten te reserveren.
Prijs en condities hiervoor worden in onderling overleg vastgesteld.

– Wordt een – Vriend van Weense tunes –
U wordt -Vriend van Weense Tunes- als U € 50,- overmaakt aan Weense tunes..
U heeft dan recht op één toegangskaart voor één uitvoering.
Indien gewenst wordt een plaats voor U gereserveerd.
U wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van Weense tunes.