SponsormogelijkhedenInformatie over sponsormogelijkheden kan worden opgevraagd bij Ad Vos.
Contactgegevens: sponsoring@weensetunes.nl  | 0165 542 969 | 06 295 639 12.

Standaardpakket:                                                                                                                                              Tarief: € 100,00
Bankrekeningnummer Stichting Weense tunes: NL 39 RABO 03230 45146

Tegenprestaties:
Vermelding van woord- en beeldmerk op de website van Weense tunes met daarbij een link
naar de eigen website.
Vermelding van woord- en beeldmerk in de power point presentatie die tijdens uitvoeringen
wordt vertoond.
Vermelding van woord- en beeldmerk op het programmaoverzicht.
twee toegangskaarten voor één uitvoering.

Overige sponsormogelijkheden:
Sponsoring  solisten
Sponsoring koorbegeleider op project- of jaarbasis
Tarief en tegenprestaties worden in onderling overleg vastgesteld.

Uitkoop voorstelling:
De mogelijkheid bestaat een voorstelling geheel of gedeeltelijk voor uw gasten te reserveren.
Prijs en condities hiervoor worden in onderling overleg vastgesteld.