Organisatie


Stichting Weense tunes werd opgericht op 22 september 2017. Dit gebeurde ten overstaan van notaris mr. drs. M.J.G (Marc) Geleijns.

In artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting als volgt geformuleerd:

  1. De stichting heeft ten doel het uitoefenen van de muziek als vrijetijdsbesteding onder meer door het op geregelde tijden geven van uitvoeringen, in het bijzonder in het Weense genre,       en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmede verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
  2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen en voor het gestructureerd repeteren van het vrij beschikbare repertoire en verder door alle geschikte        middelen.
  3. De stichting zal er beleid van maken jeugdige interesse voor deze muziekvorm, inclusief operette en musical te kweken en het jeugdige talent een plaats te bieden voor een               optreden bij de uitvoeringen; deelname aan de uitvoeringen geschiedt op project-basis.

De stichting is ingeschreven bij de KvK Breda onder nummer: 696 649 78.

Bankrekeningnummer Stichting Weense tunes: NL 39 RABO 03230 45146.

 De stichting wordt geleid door een bestuur.
Voorzitter  is Jacqueline Chamuleau
Secretaris/ penningmeester is Piet van der Hoeven
Directie: Wil Broos
Muzikale begeleiding  : Amber Mertens